O naszej firmie

Drukarnia i Wydawnictwo ARKA powstały w 1994 roku jako jednoosobowa firma mająca na celu przygotowanie do druku i druk materiałów szkoleniowych dla korespondencyjnego kursu biblijnego ICI.
W kolejnych latach gotowość do współpracy wyraziło kilka innych wydawnictw.
Zapewniło nam to ciągłość produkcji mobilizując jednocześnie do podejmowania nowych wyzwań związanych z rozwojem. Zaplecze maszynowe, a przede wszystkim zaanga-żowanie i zapał zespołu pracowników, stały się podstawą stabilnego rozwoju firmy.

Obecnie cały proces produkcyjny odbywa się w naszym zakładzie. Pozwala to w pełni czuwać nad jakością produktów. Profesjonalna obsługa klienta oraz ciągłe rozszerzanie oferty usług są naszymi naczelnymi zasadami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i doświadczeniu załogi uzyskujemy najwyższą jakość produktu uznaną przez naszych klientów zarówno w kraju jak i zagranicą.

W czasie dotychczasowej działalności wydrukowaliśmy ponad 1000 tytułów książek i czasopism, w tym ponad 200 dla wydawców z Niemiec, Szwajcarii i Czech.