Adres: ul. Błogocka 28,
43-400 Cieszyn, Polska
Godziny pracy: poniedziałek - piątek
godz. 07:00 - 15:00

Polityka prywatności - Drukarnia Wydawnictwa ARKA

DEFINICJE

ADMINISTRATOR – WYDAWNICTWO ARKA Z SIEDZIBĄ 43-400 CIESZYN ul. BŁOGOCKA 28, NIP PL 5482126899

UŻYTKOWNIK/KLIENT – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę www. lub korzystająca choćby z jednej oferowanych przez Administratora usług.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

POLITYKA – niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze poufność danych i ochronę prywatności osób korzystających z naszych usług stanowi to dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Administrator ustanowił politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest WYDAWNICTWO ARKA z siedzibą w Cieszynie 43-400 ul. Błogocka 28 tel. 33 858 20 13 NIP PL 5482126899. Wydawnictwo Arka jest wydawnictwem Kościoła Zielonoświątkowego w RP z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70. Kościół Zielonoświątkowy prowadzi politykę ochrony danych osobowych zgodną z Dyrektywą Europejską przez Regulamin Ochrony Danych Osobowych przez powołanie Komisji Ochrony Danych Osobowych, gdzie Przewodniczący tej Komisji jest Inspektorem Ochrony Danych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Wydawnictwa, takimi danymi są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, adres IP, numer telefonu.

Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach .

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i przepisami RODO.

Celem przetwarzania danych jest realizacja usług i zapisów umów w celu ich realizacji. W ramach umów zawartych oraz w celu obsługi reklamacji. W ramach prawnie uzasadnionych interesów poprzez oferowanie usług, w celach marketingowych, w celach administracyjnych i pracowniczych.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

-informacje uwierzytelniające służące rejestracji i logowaniu,
-podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres,numer dowodu osobistego, pesel, numer konta bankowego w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także świadczenia usług.
-dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, dane z formularza kontaktowego,
-dane o płatnościach,
-dane identyfikujące płatnika: imię i nazwisko adres, lub nazwa firmy, adres siedziby, NIP niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

-w przypadku zawarciu lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi, lub do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:

-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
-prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, gdy tego wymaga prawo,
-prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Administratora jest Przewodniczący Komisji Ochrony Danych Osobowych w Kościele Zielonoświątkowym w RP.
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, zgodnie z polityką coockies opisaną w https://arkadruk.pl/cookies/

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie sprawy, zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:

-wysyłając wiadomość e-mail na adres: arka@arkadruk.pl,
-listownie na adres: Wydawnictwo Arka ul. Błogocka 28 43-400 Cieszyn