Adresa : ul. Błogocka 28,
43-400 Cieszyn, Polska
Telefon : + (48) 33 8582013
E-mail : arka@arkadruk.pl
Pracovní doba : pondělí – pátek
7:00 – 15:00

Sazba CTP

Automatická linka CTP-UV firmy CRON nám umožňuje nasvícení ofsetových desek do formátu B2+ až do 3000 dpi.


POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPRAVY SOUBORŮ

1. Příprava souborů k tisku
Pro tisk přijímáme hotové materiály dodané klientem, zároveň také zajišťujeme přípravu práce – počínaje projektováním grafiky, kompozicí DTP až po deskovou sazbu.
- Soubory ve formátu PDF, bez profilů ICC, bez vrstev – zploštělé
- Doporučené rozlišení: min. 300 dpi
- Barevný režim: CMYK, bez vložených doplňkových profilů (nebo daného profilu „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)“)
- V případě tisku s dalšími barvami, barvami s příslušnými názvy Pantone, není žádoucí posílat práce v jiném barevném prostoru, než RGB nebo Lab
- Barevné práce by měly být uloženy jako Composite CMYK (bez separace)
- Černé texty na barevném pozadí by měly být vytištěny (možnost přetisku 100% černá)
- Soubor má mít ořezové značky podle formátu dle objednávky, grafické a textové prvky by neměly být umístěny méně než 4 mm od řezné linie
- Tenké čáry a další grafické prvky by měly být definovány v jedné barvě, je nepřijatelné vytvářet text ze 4 barev
- V oblastech černého pozadí pod textem doporučujeme použít: 50% azurové, 50% purpurové, 50% žluté a 100% černé
- Názvy souborů (bez polských znaků) by měly mít jasně definované pojmenování a rozsah obsažených stránek a typ obsahu, jestliže se jedná např. o masku na UV lak, razítka atd.
- Soubor pro UV lak se připravuje pro tisk stejně jako pdf – lakované prvky jsou z 100% jedné barevné vrstvy
- Připravený soubor 1:1
- Sklon (střed) min. 3 mm, 20 mm ráfek, střed spirálové vazby 4 mm na každé straně
- Fonty upravené na křivky nebo 100% vložené do souboru
Nepřekračujte maximální procento barev v jednom bodě, což je:
- 330% pro tisk na křídový papír splňující směrnice ISO 12647-2 (papíry skupiny 1 a 2 dle ISO 12647-2)
- 300% pro tisk na křídový papír, který nesplňuje směrnice ISO
- 270% pro tisk na nepotažených papírech

2. Dodávání souborů
Soubory lze elektronicky odeslat na e-mailové adresy a na náš FTP server. Soubory s grafickým projektem po odeslání klientem kontrolujeme a v případě jakýchkoliv chyb klienta ještě kontaktujeme. Zákazník rozhodne o tom, jestli znovu odešle opravené soubory nebo se bude pokračovat v práci na souborech obsahujících chyby, přičemž přebírá případné riziko přijetí neoptimálního produktu.
Tiskárna NEBUDE zodpovědná za barevné rozdíly, vyplývající z přeměny barevných prostor jiných než CMYK a přídavných barev (např. PANTONE, HKS, atd.) do barevného prostoru CMYK. Odesláním údajů, které jsou neslučitelné s barevným prostorem požadovaným v této specifikaci, zákazník souhlasí s provedením převodu a v tomto ohledu nese odpovědnost za všechny barevné odchylky.